اتاق فرار آواز مردگان شهر اصفهان

  • تعداد نفرات 4 تا 7 نفر
  • مدت زمان بازی 75 دقیقه

مدتی پس از ناپدید شدن راهبه آنا، دیگر هیچ وقت صدای آواز دردناک از این کلیسای شوم قطع نشد و سالیان زیادیست که هیچ کس جرات ورود به آنجا و کشف راز این کلیسا نشده است.
به نظر می‌رسد آنجا محفلی برای مردگان است و این آواز ها، آواز مردگان...

 

توضیح: این بازی از دسته بازی های ترسناک و نمایشی به شمار می رود. با این حال، توجه داشته باشید اتاق فرار، کلبه وحشت نیست و ترس های بازی متناسب با سناریو تعریف و اجرا می شوند.