اتاق فرار احضار شهر اصفهان

  • تعداد نفرات 4 تا 6 نفر
  • مدت زمان بازی 60 دقیقه
  • میزان سختی %80

سناریو:

عمارت مارستون؛
عمارتی شوم و بدنام که هرکس پایش به آنجا رسیده به جنون رسیده یا ناپدید شده و یا زنده از عمارت بیرون نیامده...
عمارت با قیمت پایین به یک خریدار فروخته شده. صاحب جدید عمارت اخیراً اتفاقات وحشتناکی را تجربه کرده که باعث می‌شود از یک تیم متخصص در رابطه با احضار روح و ارتباط با ارواح کمک بخواهد.
شما به درخواست صاحب جدید، پا به عمارت مارستون میگذارید. 
آیا می‌توانید راز این عمارت شوم را بر ملا کنید یا به سرنوشت دیگرانی که وارد عمارت شدند دچار می‌شوید...

 

توضیحات:

بازی احضار، با فضایی وهم‌آلود و دلهره‌آور، تجربه متفاوتی از اتاق فرار در برابر شما قرار خواهد داد...

 

بازی احضار در خردادماه 1397 توسط تیم اسکیپ روم دات آی آر در شعبه جردن تهران طراحی و اجرا و در بهمن‌ماه 1399 در شعبه حقانی در تهران باز-طراحی و مجددا اجرا شده است. 

این بازی توسط انجمن اوقات فراغت در اصفهان در خردادماه 1400 اجرا شده است.