اتاق فرار سلول شهر اصفهان

  • تعداد نفرات 4 تا 7 نفر
  • مدت زمان بازی 60 دقیقه
  • میزان سختی %80

داستان بازی:

کامران فخاری، خبرنگار، ادعا کرده که چند ماه پیش بعد از مراجعه به یک پزشک عمومی بیهوش و در یک زندان به مدت ۲ هفته حبس شده و نهایتا تونسته فرار کنه.....

علی‌رغم مراجعه مکرر به پلیس، تحقیقات در این رابطه به دلایل نامعلومی به تعویق افتاده....شما کاراگاه خصوصی هستید و به درخواست این خبرنگار به آدرسی که به شما داده مراجعه می کنید....

کامران فخاری به شما اطمینان میده اگر گیر افتادید سرنخ‌هایی اونجا گذاشته که به فرار شما میتونه کمک کنه....به آدرسی که به شما داده شده مراجعه می کنید و ......

 

توضیحات: 

اتاق فرار "سلول" اولین بازی اتاق فرار اجرا شده در کرج و اصفهان  است. این بازی در اردیبهشت 1396 در کرج و تیرماه 1396 در اصفهان توسط مجموعه Escaperoom.ir طراحی شده است.